21.6.13

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ! Ανοίγει η Σχολή Δυτών Καλύμνου !

Αποφασίσθηκε η λειτουργία της Σχολής Δυτών Καλύμνου για το έτος 2013,με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου & Ναυτιλίας κ. Αθαν. Μπούσιου , με έναρξη μαθημάτων στις 7 Οκτωβρίου 2013 .
Στην ανάρτηση της απόφασης στο "Διαύγεια" , δεν αναφέρεται το πως (χρηματοδότηση κλπ) , αλλά δίνονται οι λεπτομέρειες για τα πιστοποιητικά, τις προϋποθέσεις , τις ιατρικές εξετάσεις που πρέπει  να υποβληθούν οι υποψήφιοι κλπ.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει μόνιμη η λειτουργία της σχολής και να ΜΗΝ "πέσει" στις νέες "ρυθμίσεις" των συμπτήξεων ή ακόμη και κατάργησης σχολών, σχολείων κ.α. ιδρυμάτων !
 Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση , καθορίζονται ως εξής:
ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι πέντε (05)- ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι δέκα πέντε (15) – ΔΥΤΕΣ : μέχρι δέκα πέντε (15).
Δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή γίνονται υποψήφιοι (απογεγραμμένοι ναυτικοί), μέχρι να συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός μαθητών κατά χρονολογική σειρά υποβολής των σχετικών αιτήσεων τους.
Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων για την απόκτηση πτυχίου Δύτη, πρέπει να σταλούν στο Λιμεναρχείο ΚΑΛΥΜΝΟΥ μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Πιστοποιητικό γέννησης, αρμόδιας Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από αποδεικτικό στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και μικρότερη των 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι Κυβερνήτες ή Επιτηρητές άνω των 21 ετών .
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής στο οποίο να φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι στρατολογικά εντάξει.
γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή κακουργήματος ή πλημμελήματος για τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 61-63 του Ποινικού Νόμου, αδικήματα, καθώς και λαθρεμπορία ή ναυταπάτη.
δ) Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερομένου ή το ναυτικό φυλλάδιο ειδικού τύπου (κόκκινο).
 Δεν θα γίνουν δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Δυτών:
α) Όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εκπρόθεσμα.
β) Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις χρονολογικά μεταγενέστερες και υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό μαθητών κατά ειδικότητα.
γ) Όσοι δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εκείνοι που τα δικαιολογητικά τους δεν είναι εντάξει.
δ) Όσοι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ηλικίας.(Παραγρ.4α παρούσας ).
ε) Όσοι δεν παρουσιασθούν έγκαιρα στη Διεύθυνση της Σχολής .
στ) Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι.
Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση και τα δικαιολογητικά και τις εξετάσεις που χρειάζονται εδω .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ !

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ ΣΜΑΛΙΟ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ