1.5.09

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Χάριτι θείᾳ καὶ διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ ἡ Θαυματουργὸς Εἰκὼν τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα θὰ μεταφερθῇ εἰς Ρόδον εἰς προσκύνησιν Αὐτῆς ὑπὸ τῶν Καλυμνίων καὶ εὐσεβῶν Ροδίων χριστιανῶν.

Τὸ Σάββατο 2 Μαΐου τὴν πρωΐαν θὰ τελεστῇ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴν τῶν Ἁγίων Πάντων ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, παρουσίᾳ τοῦ Προεδρείου τῆς Ἑνώσεως Καλυμνίων Ρόδου «Ἅγιος Παντελεήμων» καὶ ἀδελφῶν μας Καλυμνίων ἐκδρομέων ἐκ Ρόδου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ τελεστῇ Δέησις πρὸ τοῦ Ἁγίου λειψάνου καὶ τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ Ἁγίου ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου καὶ θὰ παρατεθῇ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁ πατροπαράδοτος καφὲς καὶ γλυκίσματα εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τῆς Μονῆς.

Περὶ ὥραν 12.30 μ.μ. ὑπὸ στρατιωτικοῦ ὀχήματος καὶ τιμητικῆς φρουρᾶς, εὐγενῶς προσφερθείσης ὑπὸ τοῦ ἐνταῦθα Συντάγματος, θὰ μεταφερθῇ ἡ Θαυματουργὸς Εἰκὼν πρὸς προσκύνησιν εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου, γενομένης σχετικῆς Δεήσεως.

Στὶς 3 μ.μ., ἀφοῦ σχηματιστεῖ ἱερὰ πομπή προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Καλυμνίων, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως φέροντος ἐπιτραχήλιο καὶ φελόνιο, τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος πλαισιουμένης ὑπὸ ἀγήματος καὶ ἀκολουθημένης ὑπὸ τῆς Ἐπάρχου Καλύμνου κας . Χρυσούλας Σιφονιοῦ, ὑπὸ τοῦ Δημάρχου Καλυμνίων κ. Γεωργίου Ρούσσου, μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τῶν λοιπῶν ἀρχῶν τῆς Νήσου, τοῦ Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Καλυμνίων Ρόδου «ὁ Ἅγιος Παντελεήμων» κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδη, μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ μελῶν τῆς Ἑνώσεως.

Ἡ Θαυματουργὸς Εἰκὼν θὰ ἀναχωρήσῃ διὰ Ρόδον μὲ τὸ «Δωδεκάνησος Ἐξπρὲς»τῆς Ἑταιρείας Γ. Σπανοῦ περὶ τὴν 4η μεταμεσημβρινὴν καὶ θὰ συνοδεύηται ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ Διακόνου π. Νικολάου Κλήμη, τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Καλύμνου Μοναχῆς Κυπριανῆς καὶ τῆς Μοναχῆς Σαββίνας καὶ ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Καλυμνίων, ὑπὸ τοῦ Δημάρχου κ. Γεωργίου Ρούσσου καὶ Μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Στὴ Ρόδο ἡ Ἁγία Εἰκὼν θὰ τύχῃ ἐπισήμου ὑποδοχῆς ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου βάσει τοῦ ἐκδοθέντος εὐγενεῖ φροντίδι αὐτοῦ προγράμματος.

Τὸ ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 4ης Μαΐου καὶ ὥρα 9.30 μ.μ. θὰ τελεστῇ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ἀγρυπνία εἰς τὴν ὁποίαν θὰ χοροστατήσῃ ὁ Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος τῇ ἀδείᾳ τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου.

Τὴν Τρίτην 5η τοῦ μηνὸς Μαΐου ἡ Θαυματουργὸς Εἰκὼν θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Κάλυμνον διὰ τοῦ καταμαρὰν «Δωδεκάνησος Ἐξπρὲς», ὅπου θὰ τύχῃ ἰσαξίας ὑποδοχῆς εἰς τὴν προβλήτα τῆς Καλύμνου καὶ θὰ μεταφερθῇ ὑπὸ στρατιωτικοῦ ὀχήματος καὶ τιμητικῆς φρουρᾶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Πάντων, ὅπου καὶ θὰ τελεστῇ δέησις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ.

Οἱ κώδωνες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Νήσου θὰ ἠχοῦν χαρμοσύνως κατὰ τὴν ἀναχώρησιν καὶ ἐπιστροφὴν Αὐτῆς.

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας Παΐσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ !

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ ΣΜΑΛΙΟ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ